Highlight Sala-Tanum
Highlight About Us Sala-Tamun About Us
About Us

highlight
Our Products
Highlights
FAQs
Contact
Tips
About Us


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศาลา Newbury Port
police headquarter
ศาลา-ท่่าน้ำ ได้รับเกียรติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สี่แยกราชประสงค์ ให้ดำเนินการติดตั้งศาลาประจำการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองรักษาการณ์ ที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้พักผ่อน และเป็นจุดสำหรับสอบถาม สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

police headquarter

ศาลารุ่น Newbury Port ทรง 6 เหลี่ยม ด้วยขนาด 3.00 เมตร สามารถรองรับทุกกิจกรรมพักผ่อน และต้อนรับประชาชนผู้มาติดต่อได้เป็นอย่างดี

police headquarter

ขอเชิญชม ศาลา และสัมผัสกับของจริงๆ ได้ที่ โชว์รูมของเรา กรุณาโทรศัพท์เข้ามาก่อน เพื่อทำการนัดหมายก่อนนะคะ ที่ 02-412-4225, 418-3917 หรือ 418-3860



Our Products | Highlights | FAQs | Contact Us | Tips For Your Sala | About Us

HOME



Sala-Tanum