Highlight Sala-Tanum
Highlight About Us Sala-Tamun About Us
About Us

highlight
Our Products
Highlights
FAQs
Contact
Tips
About Us


King of the Jungle Flora & Fauna Exotica อลังการเจ้าป่าซาฟารี
King of the Jungle

ศาลาท่าน้ำ เข้าร่วมงานสKing of the Jungle เนรมิตบรรยากาศของห้างสรรพสินค้าชื่อดัง Emporium กลางเมือง ให้กลายเป็นซาฟารีทั้งอาคาร นับตั้งแต่ลานด้านหน้า Emporium และชั้นบนดาดฟ้า ผู้เข้าชมต่างให้ความสนใจราวกับจำลองซาฟารีย่อยๆ ไว้

King of the Jungle

King of the Jungle

ท่ามกลางผู้เข้าชมอย่างแน่นขนัด รวมไปถึงสาวน้อยน่ารักๆ ที่กำลังลองสัมผัสกับชิงช้าแสนน่ารักของเรา ที่ศาลาด้านล่างของงาน

King of the Jungle

King of the Jungle

King of the Jungle

สัตว์นานาชนิดจากดินแดนแอฟริกาใต้ ภายในศาลาท่าน้ำ ท่ามกลางบรรยากาศจำลองที่แสนประหลาดใจ

King of the Jungle

ขอเชิญชม ศาลา และสัมผัสกับของจริงๆ ได้ที่ โชว์รูมของเรา กรุณาโทรศัพท์เข้ามาก่อน เพื่อทำการนัดหมายก่อนนะคะ ที่ 02-412-4225, 418-3917 หรือ 418-3860Our Products | Highlights | FAQs | Contact Us | Tips For Your Sala | About Us

HOMESala-Tanum