Highlight Sala-Tanum
Highlight About Us Sala-Tamun About Us
About Us

highlight
Our Products
Highlights
FAQs
Contact
Tips
About Us


ศาลาท่าน้ำ หลากหลายแนวคิดในการพัฒนาให้เป็นร้านค้า
booth

booth

ศาลาสีขาวทรง 6 เหลี่ยม เปิดรับผู้มารับบริการได้ทุกทิศทาง หากอากาศร้อนจัด ก็ปิดประตูแล้วติดเครื่องปรับอากาศก็ไม่มีปัญหา กลายเป็นอีกร้านค้าที่มองเห็นได้โดยรอบ ถ้าทำได้มากอย่างนี้แล้ว สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่โชว์รูมเราเลยนะคะ ทุกแนวความคิดในการปรับเปลี่ยน เรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ

ศาลา

ขอเชิญชม หลากหลายศาลา พร้อมทั้งเฟอร์นิเจอร์ไม้หลากหลายแนวคิด ติดต่อเพื่อขอแวะชม และสัมผัสกับของจริงๆ ได้ที่ โชว์รูมของเรา กรุณาโทรศัพท์เข้ามาก่อน เพื่อทำการนัดหมายก่อนนะคะ ที่ 02-412-4225, 418-3917 หรือ 418-3860Our Products | Highlights | FAQs | Contact Us | Tips For Your Sala | About Us

HOMESala-Tanum