อาคารเฉลิมพระเกียรติและห้องพิพิธภัณฑ์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. วันอังคาร-อาทิตย์ ปิดวันจันทร์ สวนสมุนไพรฯ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. วันอังคาร-อาทิตย์ ปิดวันจันทร์

ล่าสุด บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิมพ์หนังสือ 20 ปี สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยเรื่องสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรที่นำมาใช้ประโยชน์ ส่วนต่าง ๆของพืช ข้อมูลพืชสมุนไพรเรียงตามตัวอักษร สารบัญชื่อสมุนไพร

ตัวอย่างพืชสมุนไพร ที่เป็นสัญลักษณ์ของสวนสมุนไพรแห่งนี้ ได้แก่ จันทน์เทศ พืชชนิดนี้ มีถิ่นกำเนิดที่หมู่เกาะโมลุกกะ เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สรรพคุณทางยา ได้แก่ รากมีสรรพคุณขับลมในลำไส้ เนื้อไม้และแก่นมีสรรพคุณแก้ไข บำรุงปอด หัวใจ น้ำดี ผลและเมล็ดมีสรรพคุณแก้ปวดมดลูก บำรุงโลหิต แก้ลม จุกเสียด แก้สะอึก ขับเสมหะ ขับลม คุมกำเนิด แก้ท้องร่วง รกหุ้มเมล็ดมีสรรพคุณบำรุงโลหิต บำรุงผิวหนัง แก้ท้องร่วง แก้ปวดมดลูก ขับลมในลำไส้

ในตำรายาแผนโบราณ กล่าวถึงพิกัดจันทน์ ทั้ง 5 ประกอบด้วยแก่นไม้จันทน์ 5 อย่าง คือ จันทน์แดง จันทน์ขาว จันทน์เทศ จันทน์ชะมด และจันทนา ใช้แก้ร้อนในกระหายน้ำ บำรุงปอดและหัวใจ เมล็ดของจันทน์เทศมีรกสีแดงหุ้ม รกนี้เมื่อแห้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เป็นเครื่องเทศที่เรียกว่าดอกจันทน์ ขณะที่เนื้อในเมล็ดที่เหลือ เรียกว่าลูกจันทน์.

หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชุมารี ตั้งอยู่ภายในบริเวณ ศูนย์บำรุงรักษารักษาและบ้านพักพนักงาน ปตท.ระยอง หัวมุมทางหลวงหมายเลข 3191 และ 36 ตำบลมาบข่า กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง

สวนแห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมพันธ์สมุนไพร ทั้งที่หายาก และมีอยู่ทั่วไปจำนวนทั้งสิ้นกว่า 230 ชนิด ประมาณ 20,000 ต้น โดยมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 20 กลุ่ม ซึ่งจำแนกตามสรรพคุณ ในการรักษาโรคบนเนื้อที่ 60 ไร่ รวมทั้งเป็นที่สำหรับการจัดทดลอง ของทั้งหน่วยงานราชการ เอกชนและสถาบันต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นสวนสาธารณะ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป และพนักงานของ ปตท.

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าชมสวนสมุนไพรได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โทรศัพท์: 0 2537-6616-7 หรือ 0 3868 5 000 ต่อ 6616-7

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ หรือสนใจเรื่องชนิดของสมุนไพรในสวนนี้ แวะชมได้ที่ เว็บไซต์นี้


20 ปี สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ได้ดำเนินการจัดสร้างเมื่อง ปี 2528


ศิลป์เพื่อแผ่นดิน
ครั้งที่ 5


บ้านแสนรักของคุณปวีณา หงสกุล
ศาลา Victoria Princess
ทรง 8 เหลี่ยม ขนาด 2.5 เมตร


ศาลาใหม่ สีสันสดใส ขนาดไม่ใหญ่กระทัดรัด
เหมาะกับยุครัดเข็มขัด ประหยัดไฟ
Flamingo
ทรง 4 เหลี่ยม ขนาด 2 เมตร


หลากหลายแนวคิด
เกี่ยวกับการนำศาลาไปใช้งาน


สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
ศาลา Victoria Princess
ทรง 8 เหลี่ยม ขนาด 2.5 เมตร


รีสอร์ทเคียงหมอก
ศาลารุ่นราชพฤกษ์ ทรง 6 เหลี่ยม
ขนาด 4 เมตร และชิงช้าโรแมนติก


โครงการ AP
ศาลา Peace Spring (PS)
ทรง 6 เหลี่ยม ขนาด 3 เมตร


คุณหมอสัมพันธ์
ศาลา Grand Victoria
ทรง 8 เหลี่ยม ขนาด 4.5 เมตร


สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศาลา Grand Victoria
ทรง 8 เหลี่ยม ขนาด 6 เมตร


มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ศาลา สุขสำราญ ทรง 4 เหลี่ยม


คุณอาบพร
ศาลา American Dream Special
ทรง 8 เหลี่ยม ขนาด 2.5 เมตร


คุณไพฑูรย์
ศาลา Aroma Marina
ทรง 8 เหลี่ยม ขนาด 4.5 x 12 เมตร


บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด (มหาชน)
ศาลา Aroma Marina
ทรง 8 เหลี่ยม ขนาด 4.5 x 8 เมตร


หจก. ศุภนาวา
ศาลา Victoria ทรง 8 เหลี่ยม
ขนาด 2.50 เมตร และชิงช้า Rose Arbour


กองรักษาการณ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สี่แยกราชประสงค์

ชมข่าวอีกมากได้ที่นี่

Our Products | Highlights | FAQs | Contact Us | Tips For Your Sala | About Us