Highlight Sala-Tanum
Highlight About Us Sala-Tamun About Us
About Us

highlight
Our Products
Highlights
FAQs
Contact
Tips
About Us


plasticwood

คิดค้น 'ไม้พลาสติก' จากเศษไม้ ประยุกต์ใช้งาน สารพัดประโยชน์

คงมีใครหลายคนที่ประทับใจ บ้านไม้สไตส์คลาสสิก แต่ราคาไม้ก็แพงเหลือใจ เพราะไม้ทั้งหมด ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แต่ด้วยการคิดค้นไม้พลาสติก" (Wood Plastic Composite) ของธนดล สัตตบงกช อาจารย์ภาควิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์วิจัย โลหะและวัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจช่วยให้คุณมีบ้านในฝันได้

ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้ จึงเกิดขึ้นมาเพื่อประยุกต์ใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการพัฒนาวัสดุใหม่ขึ้นมาทดแทน รวมทั้งปรับปรุงวัสดุเดิม ให้มีคุณสมบัติดียิ่งขึ้น

อาจารย์ธนดลกล่าวว่า เริ่มทำการวิจัย "ไม้พลาสติก" อย่างจริงจัง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2544 โดยพัฒนาวัสดุเหลือใช้ จากอุตสาหกรรมป่าไม้ และนำไม้จากเพอร์นิเจอร์ กลับมาใช้อีก เพื่อทดแทนการใช้ไม้ในปัจจุบัน

วัตถุดิบหลักที่ใช้ ได้แก่ ไม้และพลาสติก ซึ่งไม้ที่นำมาเป็น ส่วนประกอบในไม้พลาสติกนั้น สามารถผลิตได้จากไม้ที่เหลือใช้ จากกระบวนการแปรรูปไม้ต่างๆ โดยจะมีการปรับให้มีขนาดเล็กลง ด้วยการบดให้เป็นผง เพื่อให้สามารถผสมกับผงพลาสติก (เทอร์โมพลาสติก) ซึ่งหาได้ทั่วไปในท้องตลาด จากนั้น จึงนำเข้าสู่กระบวนการขึ้นรูป ด้วยการให้ความร้อน และความดันคล้ายกับงานขึ้นรูปพลาสติกทั่วไป คือ การฉีด (injection) หรือ (extrusion) ขึ้นรูป

ทั้งนี้ ผงไม้จะเป็นตัวหลักในการช่วยรับแรง หรือเป็นสารเสริมแรง (Reinforcement) ให้กับวัสดุไม้พลาสติก ซึ่งนำมาผสมกัน ขณะที่พลาสติกจะเป็นตัวกลาง ในการเชื่อมประสานไม้เข้าด้วยกัน และเนื่องจากพลาสติกจะอ่อนตัว เมื่อได้รับความร้อน จึงทำให้สามารถขึ้นรูปได้ง่าย

พลาสติกแต่ละชนิดที่นำมาใช้ เพื่อผลิตไม้พลาสติกนั้น มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป ซึ่งเหมาะสม กับงานแต่ละประเภทแตกต่างกัน ดังนั้น การเลือกส่วนผสมของพลาสติกมาใช้ จึงต้องคำนึงถึงลักษณะการใช้งานเป็นสำคัญ

สำหรับคุณสมบัติของไม้พลาสติกนั้น จะเป็นการรวมเอาคุณสมบัติ ทั้งข้อดีและข้อด้อยของวัสดุทั้ง 2 ชนิด เข้าไว้ด้วยกัน โดยคุณสมบัติที่โดดเด่น ก็คือ ความสามารถในการทนความชื้น ต้านทานสารเคมีบางชนิด (ขึ้นอยู่กับพลาสติกที่ใช้) ต้านทานปลวกและมอด และสามารถนำไปใช้งานทดแทนไม้แผ่น หรือเสาที่ไม่ได้เป็นส่วนที่ตั้งรับแรงโดยตรง นอกจากนี้ ยังสามารถนำมาใช้งานภายในอาคาร เช่น ทำเป็นบานประตู กรอบหน้าต่าง เก้าอี้เฟอร์นิเจอร์ หรือกรอบรูป เป็นต้น ส่วนข้อด้อยนั้น จะเป็นเรื่องอายุการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ทนทานนานเท่าไม้ปกติ ที่โดยทั่วไปจะมีอายุใช้งาน ราว 40-50 ปี ขณะที่ไม้พลาสติกคาดว่า จะมีอายุราว 15-25 ปี


อาจารย์ธนดล กล่าวเพิ่มเติมว่า "จุดประสงค์ของการผลิตไม้พลาสติกนี้ ก็เพื่อนำเอาวัสดุเหลือใช้ภายในประเทศ มาเพิ่มมูลค่า โดยงานวิจัยชิ้นนี้ ต้องการนำเอาไม้ยางมาใช้ เป็นวัตถุดิบมากกว่าไม้ชนิดอื่น เนื่องจากหาง่าย และมีปริมาณมากในบ้านเรา ที่สำคัญไม่ใช่ไม้ที่มาจากป่า แต่ติดปัญหาตรงที่ไม้ยางเป็นไม้เนื้ออ่อน จึงอาจแข็งแรงสู้ไม้เนื้อแข็ง อย่างไม้สักไม้เต็งไม่ได้"

อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดจากงานวิจัยชิ้นนี้ ก็คือ การลดช่องว่างระหว่างงานวิจัยกับผู้บริโภค ซึ่งโดยทั่วไปงานวิจัยส่วนมาก มักจะไม่มีการนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริง จุดนี้เอง ที่จะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงกับผู้บริโภค โดยเฉพาะงานวิจัย ที่ผลิตขึ้นจากฝีมือคนไทย.


ข้อดีของศาลาไม้ ที่เหนือกว่าศาลาพลาสติก


Our Products | Highlights | FAQs | Contact Us | Tips For Your Sala | About Us

HOMESala-Tanum