Highlight Sala-Tanum
Highlight About Us Sala-Tamun About Us
About Us

highlight
Our Products
Highlights
FAQs
Contact
Tips
About Us


เหนือคำบรรยาย หากใครได้มายืนที่ริมทะเลสาบแห่งนี้
The Grand
ศาลาพักผ่อน ท่ามกลางทะเลสาบขนาดใหญ่ ที่รายล้อม ศาลารุ่น Grand Victoria ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ ที่รายล้อมไปด้วยบ้านรูปแบบเมดิเตอร์เรเนียน ความสุขใด จะหาใครเทียบเคียง ไม่ว่าจะเป็นวันพักผ่อนหรือวันไหนๆ

คงจะเป็นเหมือนความฝัน หากใครได้มีโอกาส มาสูดอากาศบริสุทธิ์ สดใสที่นี่ The Lake โครงการมีแต่ความโรแมนติก และความอบอุ่นเหมือนฝัน และความฝันนี้ ได้ขยับเข้ามาอยู่ใกล้ๆ แค่เอื้อมแล้ว ที่พระราม 2

ขอเชิญชม ศาลา หรือรุ่น Grand Victoria หรือจะติดต่อเพื่อขอแวะชม และสัมผัสกับของจริงๆ ได้ที่ โชว์รูมของเรา กรุณาโทรศัพท์เข้ามาก่อน เพื่อทำการนัดหมายก่อนนะคะ ที่ 02-412-4225, 418-3917 หรือ 418-3860Our Products | Highlights | FAQs | Contact Us | Tips For Your Sala | About Us

HOMESala-Tanum