Highlight Sala-Tanum
Highlight About Us Sala-Tamun About Us
About Us

highlight
Our Products
Highlights
FAQs
Contact
Tips
About Us


ห้องพักผ่อนกลางสวน
เจ้าของบ้าน: คุณมานิตย์และคุณอุษา รอดบุญ

ห้องพักผ่อนกลางสวน ที่เจ้าของใช้นั่งเล่นนอนเล่นทุกวัน บริเวณด้านหน้า มองเห็นแนวรั้วและบ่อน้ำ ซึ่งทำให้ล้อรับกัน

หากเปรียบสวน เสมือนห้องห้องหนึ่ง ภายใต้ชายคาของร่มไม้ คงเป็นห้องที่น่าพักผ่อน สำหรับผู้มีใจรักธรรมชาติอย่าง คุณมานิตย์และคุณอุษา รอดบุญ ด้วยเหตุนี้ คุณอาบพร รอดบุญ บุตรสาว จึงสร้างห้องกลางสวนห้องนี้ขึ้นมา โดยประยุกต์จากศาลา เพื่อให้คุณพ่อและคุณแม่ ได้ใช้เวลาช่วงวันอยู่ท่ามกลางสีเขียวอันสดชื่น ของพรรณไม้ในสวน ซึ่งทั้งคู่บรรจงจัดและตกแต่งเอง

หากมองในภาพรวมแล้ว สวนแห่งนี้มีรูปแบบผสมผสาน ระหว่างสวนอังกฤษ กับสวนทรอปิคัล เนื่องด้วยความชอบของผู้เป็นเจ้าของ ที่ชื่นชอบสวนทั้งสองแนว ซึ่งมีความต่างมากกว่าความเหมือน ผลลัพธ์ของความต่างนี้เอง จึงเป็นจุดเด่นที่เพิ่มความงาม ให้กับสวนโดยไม่ตั้งใจ


ซ้าย: กุหลาบแดงริมรั้วขาว ที่สร้างบรรยากาศแบบสวนอังกฤษ ท่ามกลางสีเขียวชุ่มชื้น ของสวนแนวทรอปิคัลบริเวณด้านหลัง ซึ่งเป็นส่วนต่อ ระหว่างห้องพักผ่อนกับตัวบ้าน
ขวา: สวนริมกำแพงน้ำตก เลือกใช้ไม้ใบ ที่ให้ความรู้สึกถึงสวนร้อนชื้น


บน: บัว พรรณไม้ที่เจ้าของบ้านฝ่ายหญิงชื่นชอบ เมื่อมองจากมุมนี้ เห็นศาลาเป็นฉากให้อยู่ด้านหลัง

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา หลังจากสร้างห้องสีขาวขึ้นกลางสวน จึงได้โอกาสปรับปรุงสวนใหม่อีกครั้ง "หลังกลับมาจากพบแพทย์ หรือไปข้างนอก กลับมาเหนื่อยจะนอนพักในนี้ ที่นี่เป็นทั้งที่พักรักษาตัว และพักผ่อนประจำวัน เนื่องจากเป็นห้องที่ได้ใช้ประโยชน์ทุกวัน จึงอยากสร้างมุมมอง ที่ดูแล้วสวยงาม ประกอบกับเมื่อต้นไม้ใหญ่ที่ลงไว้แต่เดิม เติบโตเต็มที่ ทำให้บรรยากาศโดยรอบร่มรื่น ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น"

เพราะความพิถีพิถัน ประกอบกับใจรักธรรมชาติ จึงทำให้ห้องสีขาวแห่งนี้ แวดล้อมด้วยสีเขียวอันสดชื่น ชวนให้น่าพักผ่อน

ขอเชิญชม ศาลา หรือจะติดต่อเพื่อขอแวะชม และสัมผัสกับของจริงๆ ได้ที่ โชว์รูมของเรา กรุณาโทรศัพท์เข้ามาก่อน เพื่อทำการนัดหมายก่อนนะคะ ที่ 02-412-4225, 418-3917 หรือ 418-3860
นิตยสาีรบ้านและสวน
ฉบับเดือนธันวาคม 2549
ปีที่ 31 ฉบับที่ 364

Our Products | Highlights | FAQs | Contact Us | Tips For Your Sala | About Us

HOMESala-Tanum