Highlight Sala-Tanum
Highlight About Us Sala-Tamun About Us
About Us

highlight
Our Products
Highlights
FAQs
Contact
Tips
About Us


60 ปี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ศาลา Aroma Marina ที่คลองแก้มลิง
60th BY
2 เมษายน 2548 ที่ผ่านมา ถือเป็นวันดี อันเนื่องเป็นวัน คล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จึงเลือกวันมหามงคลนี้ เป็นวันฤกษ์ดีสำหรับเปิดตัวศาลาพักผ่อน ซึ่งถือว่าเป็นถาวรวัตถุที่สร้างขึ้นไว้เพื่อเป็นที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยเลือกสร้างที่คลองเฉลิมชัยพัฒนา อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแก้มลิง ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

60th BY

ในงานนี้ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานคร คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน มาเป็นประธานในการเปิดศาลา พร้อมกับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ศาลารุ่น Aroma Marina ได้รับเลือกให้เป็นศาลาพักผ่อนกลางสวนแห่งนี้ ด้วยขนาด 3.00 x 4.50 เมตร จึงสามารถรองรับทุกกิจกรรมพักผ่อนได้เป็นอย่างดี

ขอเชิญชม ศาลา หรือจะติดต่อเพื่อขอแวะชม และสัมผัสกับของจริงๆ ได้ที่ โชว์รูมของเรา กรุณาโทรศัพท์เข้ามาก่อน เพื่อทำการนัดหมายก่อนนะคะ ที่ 02-412-4225, 418-3917 หรือ 418-3860Our Products | Highlights | FAQs | Contact Us | Tips For Your Sala | About Us

HOMESala-Tanum