About Us Sala-Tanum
About Us About Us Sala-Tamun About Us
About Us

highlight
Our Products
Highlights
FAQs
Contact
Tips
About Us

tower ยกศาลาท่าน้ำขึ้นเว็บ ชูเอกลักษณ์ไทย ผนวกติดตั้งง่ายเป็นจุดขาย
กรุงเทพธุรกิจ

จุดเริ่มต้นของการสร้างศาลา เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 8 ปีที่แล้ว และแม้ว่าเบื้องต้นไม่ได้คิดว่า จะกลายเป็นธุรกิจจริงจัง แต่เป็นการทำงาน จากการใช้เวลาว่าง ร่วมกับเพื่อนๆ ทว่าการเติบโตและฐานลูกค้าที่ดี ทำให้ปัจจุบันศาลาท่าน้ำ กลายเป็นตัวเลือกแรกๆ ที่ผู้บริโภคคำนึงถึงขณะเดียวกัน จากพื้นฐานที่เรียนด้านสถาปัตยกรรม

ทำให้ "นายชนินทร์ ไตรสุริยาธรรมา" ผู้จัดการบริษัท ศาลา-ท่าน้ำ จำกัด ต้องเข้ามาเกี่ยวกับศาลา ในฐานะที่เป็นสถาปัตยกรรมที่เล็กที่สุด และด้วยจุดเด่น ที่ยังไม่มีผู้ผลิตออกมามากนัก เป็นตัวเสริม ที่สำคัญใช้กำลังคนน้อย หรือเพียงคนเดียวก็ทำได้ ทำให้มองว่า ศาลาเป็นสิ่งที่คนต้องการ ประจวบเหมาะกับ ช่วงที่แยกมาทำเป็นกิจการของตัวเองเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น

ส่วนล่าสุด เปิดเว็บไซต์ขายศาลาผ่านเว็บ เพื่อลดต้นทุน ที่สำคัญเพื่อความสะดวกของลูกค้า และทำให้ตลาดกว้างมากขึ้นด้วย ดังนั้นแม้การทำศาลาในตอนแรก ยังมีเพียงรูปแบบเดียว ขณะนี้ได้เพิ่มแบบ สี เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เนื่องจากพื้นที่สำหรับติดตั้ง ย่อมจะแตกต่างกันออกไป โดยส่วนมากจะติดตั้งตามบ้าน และอาคารสาธารณะ

นอกจากนี้ เหตุที่เป็นสินค้า ที่แสดงถึงความเป็นไทย มีความโดดเด่น ทั้งในส่วนของรายละเอียด การวางไม้ฉาก ตั้งแต่ส่วนของหลังคา จนกระทั่งถึงส่วนของพื้นศาลา แต่ลงตัว กับการประยุกต์ใช้วัสดุสมัยใหม่ เช่น โคมไฟประดับขนาดใหญ่ หรือโต๊ะที่ออกแบบสไตล์ตะวันตก ที่สามารถ นำมาประดับได้ภายหลัง ทำให้ศาลาไทยได้รับความนิยม

สวยงาม ติดตั้งง่าย จุดขาย
สำหรับเอกลักษณ์เด่น ในศาลาไทยของบริษัท อยู่ที่ความสวยงาม ติดตั้งง่าย โดยสามารถประกอบได้ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นวัสดุ ราคาไม่สูงมากนัก และยังมีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ รูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ศาลา จนกระทั่งเครื่องประดับสนาม เช่น ชิงช้า เก้าอี้สนาม จนกระทั่งถึงกรงเลี้ยงสัตว์

Thailand's Brandนอกจากนี้ ยังได้สัญลักษณ์ไทยแลนด์แบรนด์ จากกรมสงเสริมการส่งออก ปัจจุบันนอกจากขายในประเทศแล้ว ยังส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะ ประเทศหลักได้แก่ ประเทศญี่ปุ่นและอเมริกา

นายชนินทร์กล่าวว่า การได้สัญลักษณ์ดังกล่าว ถือว่าเป็นส่วนทีช่วยเสริมธุรกิจอย่างมาก เนื่องจากมองว่า เป็นการผลิตจากบริษัทที่มีใบอนุญาต หากมีข้อร้องเรียน สามารถทำได้ง่ายกว่า หรือหากต้องการติดต่อ ก็สามารถทำได้สะดวก

ทำศาลาต้องใช้ทักษะมาก
นายชนินทร์กล่าวว่า การสร้างศาลาขึ้นมา เบื้องต้นนอกจากต้องมีความรู้ เรื่องของสถาปัตยกรรมพอสมควร รวมถึงระบบการบริหารที่ดี ในเรื่องของการผลิต และระบบการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถลดต้นทุนแล้ว จะเห็นได้ว่า การผลิตที่บริษัท จะไม่มีการผลิตแล้วเก็บเข้าคลัง

Sala-Tanum's website

เปิดเว็บไซต์ช่วยประชาสัมพันธ์
นายชนินทร์กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทได้เปิดเว็บไซต์ www.salatanum.com เพื่อเป็นการโปรโมทบริษัททางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนที่ลูกค้า สามารถเลือกดูสินค้าของบริษัทได้ โดยที่ไม่จำเป็น ต้องมาดูของจริงที่ตั้งโชว์ ทั้งมองว่าการเปิดเว็บไซต์นี้ เป็นส่วนที่อยู่ในกระแส นอกจากนั้นเป็นช่องทางที่สามารถ ให้ชาวต่างประเทศ ได้เข้ามาสัมผัสกับเอกลักษณ์ของไทยนี้ด้วย.

ending


Our Products | Highlights | FAQs | Contact Us | Tips For Your Sala | About Us

HOMESala-Tanum