About UsSala-Tanum
About UsAbout UsSala-TamunAbout Us
About Us

highlight
Our Products
Highlights
FAQs
Contact
Tips
About Us

หวานชื่น กับคู่ชีวิตใหม่ศาลาท่าน้ำ ร่วมเป็นสักขีพยาน วันแห่งความสำคัญของการสร้างชีวิตคู่ และความสุขแห่งการครองเรือน ของคนทั้งสอง ร่วมกับคุณอัญชลี จงคดีกิจ

เราขออวยพรให้ ความหวานชื่น และความสุขของชีวิตคู่ ของคู่ชีวิตใหม่คู่นี้ มีแต่ความสุข สมหวัง และคงอยู่ตลอดไป นานแสนนาน.

23 กันยายน 2547
โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
Our Products | Highlights | FAQs | Contact Us | Tips For Your Sala | About Us

HOMESala-Tanum