About Us Sala-Tanum
About Us About Us Sala-Tamun About Us
About Us

highlight
Our Products
Highlights
FAQs
Contact
Tips
About Us

Sala@condo
Sala-Tanum's website

ผลิตและจำหน่ายศาลา มานานกว่า 10 ปี

ความแตกต่างที่เหนือกว่าของศาลา-ท่าน้ำ

1. ศาลา - ท่าน้ำ เป็นบริษัทที่ผลิตและ จำหน่ายศาลาไม้สำเร็จรูปแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งมานานกว่า 10 ปี ด้วยรากฐานที่มั่นคง และมุ่งมั่นพัฒนาไปข้างหน้า มาโดยตลอด
2. ไม้ ใช้ไม้เนื้อแข็งที่ผ่านการอบ ไส และทาน้ำยารักษาเนื้อไม้เพื่อป้องกันเชื้อรา และแมลงกัดกินคงสภาพไม้ได้ยาวนาน ไม้ที่ใช้มีขนาดที่ใหญ่กว่า เพื่อความแข็งแรง สวยงาม และได้มาตราฐานตามหลักวิศวกร มั่นใจและอุ่นใจได้ ในความแข็งแรงของโครงสร้างของศาลา
3. สี สีที่ใช้ทาเป็นสีใช้เฉพาะ สำหรับเฟอร์นิเจอร์สนาม และเป็นสีที่มีคุณภาพ และราคาที่แพงที่สุดในอเมริกา มีคุณสมบัติในการปกป้อง รักษาเนื้อไม้เป็นอย่างดี
4. หลังคา นำเข้าจากอเมริกา รับประกันคุณภาพ 20,30 และ 40 ปี ไม่รั่ว ไม่ซึม ทนแดด ทนฝน
5. ความชำนาญ จากประสบการณ์นานกว่า 10 ปี เราได้ผลิตและพัฒนาศาลา ให้ได้มาตรฐาน ทั้งคุณภาพและความสวยงาม รวมทั้งมีผลงานที่เชื่อถือได้ จากลูกค้าชั้นนำ ระดับประเทศมากมาย
6. ระบบติดตั้ง เป็นระบบ Knockdown ในการประกอบและติดตั้ง ด้วยระบบยึดด้วยน็อตที่แข็งแรง และประหยัดเวลาในการติดตั้ง ไม่ยืดเยื้อ หรือทิ้งงาน เหมือนผู้รับเหมาทั่วไป

Thailand's Brand

7. ความสวยงามและความประณีต จากการพัฒนารูปแบบ มานานกว่า 10 ปี จึงได้รูปแบบที่สวยงามตามหลักสถาปัตยกรรม ที่มีสัดส่วนที่ถูกต้อง ไม่ได้ตัดทอนเพื่อประหยัดไม้ และยังเพิ่มความมีเสน่ห์ และนำโชคด้วยไก่บอกทิศทาง รวมทั้งการใช้งานที่คล่องตัว ด้วยม้านั่งที่ถอดได้ เคลื่อนย้ายสะดวก ส่วนความประณีตนั้น เรามีช่างฝีมือในการขัด โป๊ว และทำสีที่ชำนาญงาน มากกว่า 10 ปี
8. เครื่องหมายรับรองคุณภาพ จากผลงานทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้น เรายังได้รับเครื่องหมาย Thailand's Brand Name จากกรมส่งเสริมการส่งออก เพื่อเป็นการรับรองถึงคุณภาพสินค้า ที่ได้มาตรฐานการส่งออกระดับนานาชาติ รวมทั้งเครื่องหมายการค้า ภายใต้แบรนด์ "ศาลา-ท่าน้ำ" จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา แสดงถึงความเป็นต้นแบบ (ORIGINAL) ของศาลาสำเร็จรูปในประเทศไทย.

ending

Our Products | Highlights | FAQs | Contact Us | Tips For Your Sala | About Us

HOMESala-Tanum