About Us Sala-Tanum
About Us About Us Sala-Tamun About Us
About Us

highlight
Our Products
Highlights
FAQs
Contact
Tips
About Us

SalaRadio Interview 100.5

เมื่อก่อนคนไทย จะคมนาคมทางน้ำ คูคลอง แม่น้ำ ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ แถบอยุธยาส่วนใหญ่ จะหันหลังให้ถนน และหันหน้าเข้าสู่แม่น้ำ

ท่าน้ำนอกจากจะเป็น วิถีไทยแบบเดิมๆ ปัจจุบันถึงแม้บ้าน ไม่มีคลองตัดผ่าน ก็ยังเห็นให้หลงเหลืออยู่ เช่น บางบ้านมีศาลาเล็กๆ หรือมีบ่อน้ำ แทนที่จะเป็นท่าน้ำลงไปในคลอง ยกชีวิตริมน้ำขึ้นไปบนบก แต่ก็ยังอยากให้มี บรรยากาศที่ร่มรื่น อย่างนั้นอยู่

ศาลาท่าน้ำ โดยคุณชนินทร์ ไตรสุริยะธรรมมา ผจก.บริษัท ศาลา-ท่าน้ำ จำกัด

ความเป็นมาศาลาท่าน้ำ?
แบ่งการอธิบายเป็นสองส่วน คือ ศาลา และ น้ำ
ศาลา - - จากปาฐกถา ชุด สิรินธร นิตย์ ปิยะเธียรนันท์ "การสร้างศาลาหลังโปร่ง ขนาดกะทัดรัด อยู่ร่วมในบริเวณบ้าน เป็นการเปิดโอกาสให้คนมีทางเลือก เมื่อต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ และเปลี่ยนอิริยาบถ อยู่ในอาณาบริเวณของตนเอง โดยไม่ต้องออกไปข้างนอก สมดังคำพังเพยไทยที่ว่า 'บ้านใคร-ใครอยู่ อู่ใคร-ใครนอน' เราจึงเห็นศาลาอยู่ควบกับบ้านต่อไป"

นี่เป็นคำอธิบายว่าแต่เดิม บ้านไทยไม่นิยม ปลูกต้นไม้อยู่ใกล้บ้าน เพราะกลัวอันตรายจากสัตว์ บ้านไทยจะยกสูง แล้วก็มีชานนอกบ้าน ที่ที่จะนั่งได้ ก็คือมีศาลาเล็กๆ อยู่ ซึ่งอาจจะ นั่งอยู่ที่ท่าน้ำใกล้ๆ กับทางขึ้นลง ซึ่งจะเป็นทางสัญจร เพราะอากาศที่ภูมิภาคนี้ ค่อนข้างร้อน แล้วก็อบอ้าว การใช้ชีวิตนอกบ้าน เป็นชีวิตที่น่าอภิรมย์มากกว่า ทำให้มีศาลานอกบ้าน เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ

อีกแนวความคิด ในการสร้างศาลาคือ จากพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีพ.ศ. 2509 ทรงเสด็จไปสร้างศาลาที่ฮาวาย ได้กล่าวถึงความเป็นมา ของศาลาในประเทศไทยไว้ดังนี้ "การเดินทางโดยทางบก ก่อนจะมีถนนและทางหลวง ย่อมหมายถึง การบุกป่าฝ่าดงด้วยช้าง เกวียน หรือด้วยการเดินเท้า ในสมัยนั้น การเดินทางเต็มไปด้วย ความเชื่องช้าและเหน็ดเหนื่อย เป็นธรรมเนียมที่คนจะสร้างศาลา อย่างเดียวกับ ที่สร้างไว้หลังนี้ไว้ตามทาง เพื่อให้คนเดินทางผู้เหนื่อยล้า ได้หยุดพัก" ศาลาเหล่านี้ สร้างขึ้นด้วยความรัก และปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจที่มีต่อผู้อื่น ศาลาเก่าแก่นั้นบางหลัง ยังตั้งอยู่ในที่อันเปล่าเปลี่ยว โดยไม่ได้รับใช้คนเดินทาง ตามประสงค์เดิมเสียแล้ว แต่ยังคงมีเหลืออยู่ เป็นสัญลักษณ์แสดงความรัก และความห่วงใยในเพื่อนมนุษย์"

อันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่ง ในการสร้างศาลา นอกจากมีไว้ในบริเวณบ้าน เป็นที่นั่งพักเปลี่ยนอิริยาบถแล้ว บางท่าน ยังนิยมสร้างศาลา เหมือนกับเป็นการกุศล เพื่อให้ผู้เดินทาง มาพักระหว่างเดินทาง

น้ำ - บ่อเกิดของวัฒนธรรมมานานมาก สยามเป็นประเทศที่อุดม ด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับน้ำ แทรกซึมไปทุกๆ อย่างของประเพณี วรรณกรรม นาฏศิลป์ ศิลปะพื้นบ้าน จิตรกรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ จะมีพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับน้ำ เรียกว่าน้ำแทรกซึมอยู่ ในชีวิตคนไทย ค่อนข้างยาวนาน กระทั่งฝรั่งเมื่อมาเมืองไทย ก็ยังบรรยายว่า เมืองไทยเป็นประเทศเขตร้อน มีพืชพันธุ์ธัญญาหาร ที่อุดมสมบูรณ์มาก แล้วก็ชำนาญในการต่อเรือ ชำนาญในการใช้ชีวิตกับน้ำ เรียกว่าชอบอยู่ในน้ำ มากกว่าบนบก นี่คือที่มาของ ศาลาท่าน้ำ สองอย่างนี้ (ศาลา และน้ำ) เป็นสิ่งที่ดีของประเทศไทย และมันได้หายไปนานพอสมควร

ที่มาที่ไปของบริษัท?
คิดว่าอยากให้ผู้คน ได้ใช้ชีวิตที่อยู่นอกบ้าน ใช้ชีวิตกับสวน ดูจากประวัติศาสตร์ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะสะท้อน เรากำลังเรียกเอา สัญลักษณ์ในอดีตกลับคืนมา นี่เป็นหลักของเรา แล้วก็เริ่มมาออกแบบ ดัดแปลงรูปทรง ซึ่งก็ไม่ได้เป็นศาลาแบบดั้งเดิม เนื่องจากว่าบ้านเมืองเรา ได้เปลี่ยนไปมาก บ้านพักอาศัยต่างๆ ก็ได้เปลี่ยนจากเดิม จากบ้านทรงไทย เป็นบ้านสมัยใหม่ - เป็นโมเดิร์น ซึ่งทำให้รูปแบบศาลา ที่จะเข้ากับบ้านสมัยใหม่ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไป ตามยุคสมัย ศาลาปัจจุบันที่เราทำ จะเป็นทรงแปดเหลี่ยม หกเหลี่ยม หลายเหลี่ยม ดูอ่อนหวานอ่อนช้อยน่านั่ง แต่ว่ายังคงแนวความคิดเดิม คือว่าสามารถออกมานั่งเล่น เปลี่ยนอิริยาบถได้

ที่เรื่องของวัสดุ ยังคงเป็นไม้อยู่?
ไม้เป็นวัสดุที่มีมานาน ผมคิดว่ามันมีวิญญาณ มีความอบอุ่นอยู่ เราเลือกวัสดุที่เป็นไม้ เพราะว่ามันจะให้อารมณ์ ลักษณะแบบที่กล่ามา แต่ว่าเป็นไม้เนื้อแข็ง ที่ผ่านการรักษาเนื้อไม้มาอย่างดี เอามาสร้างเป็นศาลา แล้วไม้จะเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ไม่เปลืองโครงสร้าง สามารถดัดแปลงซ่อมแซมได้ง่าย เราก็เลยเลือกวัสดุที่เป็นไม้

รูปแบบศาลา เอาไปติดตั้งริมน้ำ หรือกลางบ้านก็ได้?
ครับ เพราะปัจจุบันมีบ้านอยู่หลายประเภท บางที่เค้าก็พยายามจำลองน้ำ มาในลักษณะที่เป็น lake หรือบึงน้ำอะไรต่างๆ ก็จะเหมาะมาก เพราะว่าสามารถนั่งชมวิว ชมนกชมไม้ที่ริมน้ำ หรือว่าอาจจะมีแค่เป็นสวน เค้าอาจจะจำลองน้ำมา แค่เป็นบ่อน้ำเล็กๆ หรือว่าเป็นสวนหย่อมเล็กๆ อยู่ ก็วางได้ครับ

มีความต่างแค่ไหน ระหว่างศาลาที่ตั้งในสวน กับศาลาที่ท่าน้ำ?
ถ้าอยู่ติดท่าน้ำจริงๆ เขาจะมีทางเข้าออก มากกว่าที่อยู่ในสวน ในสวนอาจจะนั่งล้อมวงคุยกัน แต่ท่าน้ำ อาจจะเปิดทางออก ให้ลงไปที่แม่น้ำได้ อาจจะมีการลงไปพายเรือ ลงไปลอยกระทง หรือว่าไปเล่นน้ำอะไรก็แล้วแต่


บริการของบริษัท คำนึงถึงพื้นที่ใช้สอยหรือไม่ หรือว่าทำสำเร็จรูป?
คือเราทำมาสิบปีแล้ว เริ่มแรกเรามีแบบค่อนข้างน้อย เพราะว่าเพิ่งเริ่มต้น แต่ปัจจุบันเรามีแบบค่อนข้างครบ ตั้งแต่ขนาดที่เล็กที่สุด จนถึงขนาดใหญ่ยักษ์เลย แล้วแต่ขนาดของสวน ที่จะไปวาง

ช่วยยกตัวอย่าง ขนาด และลักษณะ?
ครอบครัวเพิ่งเริ่มต้น เรามีศาลาเส้นผ่าศูนย์กลางสองเมตร หกเหลี่ยม หลังนี้เหมาะสำหรับครอบครัวเล็กๆ ขนาดไม่กว้างมาก ขนาดมีตั้งแต่สองเมตร สองเมตรห้าสิบ สามเมตร สามเมตรห้าสิบ จนถึงสี่เมตร สี่เมตรห้าสิบ ปัจจุบันเรามีขนาดยาวถึงแปดเมตร เอาไปจัดงานได้

รูปแบบเปลี่ยนตามสมัยนิยม?
ผมเรียกว่าเป็นโคโลเนียล คือฝรั่งเข้ามาอยู่เมืองไทย คือเมื่อฝรั่งเข้ามาอยู่ในแถบนี้ เค้าจะสร้างสิ่งที่เป็นฝรั่ง แต่ว่าดูเป็นภูมิภาคนี้อยู่ สถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 6-7 สมัยนั้น

การติดตั้ง ต้องทำอย่างไรบ้าง?
เราจะมีแบบศาลาตั้งโชว์ ไว้ที่โชว์รูมแทบทุกแบบ ตั้งโชว์ในบรรยากาศจริงๆ ของสวน แล้วก็มีรูปถ่ายบ้านลูกค้า ที่ติดตั้งไปแล้วจริงๆ หลายร้อยหลัง โชว์บรรยากาศต่างๆ โชว์วิธีการต่างๆ ลูกค้าส่วนใหญ่ เค้าก็จะมีไอเดีย มีความหลัง อะไรต่างๆ ในใจ เค้าก็จะมาเลือกดูศาลา ที่เราโชว์อยู่ เราจะมีการดัดแปลงแก้ไขได้ เพราะบางท่าน อาจจะชอบอะไรที่พิเศษ ไม่เหมือนใคร มีความแตกต่าง แต่เราจะคงสไตล์ของมันไว้ ความคลาสสิกของศาลา จะไม่เปลี่ยนแปลงเลย

อ่านต่อ >>


Our Products | Highlights | FAQs | Contact Us | Tips For Your Sala | About Us

HOMESala-Tanum