About UsSala-Tanum
About UsAbout UsSala-TamunAbout Us
About Us

highlight
Our Products
Highlights
FAQs
Contact
Tips
About Us

แต่งหรูหรา ในแบบอบอุ่น


เชื่อมลานอเนกประสงค์ กับศาลาพักผ่อนด้วยสะพานไม้ พร้อมประดับบ่อปลาด้วยโอ่งน้ำพุเล็กๆ เพื่อสร้างจุดสนใจ

บ้านสองชั้นขนาดพื้นที่ใช้สอยภายใน 600 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำหลังนี้ ตั้งอยู่ภายในเนื้อที่กว้างขนาด 425 ตารางเมตร โดยวางผังแยกตัวบ้านอยู่ด้านหน้า โอบล้อมร่มรื่นไปด้วยสวน พร้อมทั้ง ศาลาพักผ่อน บ่อปลา ลานเอนกประสงค์ และสนามหญ้าไว้ด้านหน้าอย่างเป็นสัดส่วน โดยเจ้าของบ้าน (คุณวันชัย ภัทรอัจฉริยกุล และคุณพรพิมล มณีวัชระรังษี) ได้บอกถึงที่มาของการวางผัง ในลักษณะนี้ว่า

"เดิมทีชื้อที่ดินตรงนี้ไว้เฉพาะส่วนหน้า เพราะเราเป็นครอบครัวใหญ่ อีกทั้งมีข้อจำกัด ในเรื่องของความสูงของอาคาร ที่ทางหมู่บ้านที่กำหนดไว้ ทำให้ตัวบ้านออกมาเป็นสองชั้น วางแปลนยาวค่อนข้างเต็มพื้นที่ จัดสวนได้เพียงรอบๆ ได้ไม่มากนัก แต่ภายหลังได้ซื้อที่ดินต่ออีกครึ่งหนึ่ง จึงค่อยๆ ทำเป็นสวนขนาดใหญ่ เพื่อเน้นให้ใช้ประโยชน์ใช้สอยได้จริง โดยจัดให้มีพร้อมทั้งศาลานั่งเล่น บ่อปลา และลานสำหรับทำกิจกรรมของครอบครัว ซึ่งการวางผังแบบนี้ ยังช่วยให้สะดวกในการดูแลรักษา และง่ายต่อการจัดวางระบบ"

สถาปัตยกรรมภายนอก ออกมาเป็นในลักษณะร่วมสมัย เป็นบ้านรูปทรงเรียบง่าย ที่มีรายละเอียดตกแต่งเพียงเล็กน้อย โดยมีกลิ่นอายของการประดับประดาด้วยคิ้ว-บัว แบบคลาสิค มาสร้างความนุ่มนวลให้น่าสนใจ ซึ่งใช้ตกแต่งในส่วนของประตู หน้าต่างและช่องแสงอย่างพอเหมาะ ปรากฏภาพรวมเป็นคิ้วและบัวแบบเรียบๆ ขนาดใหญ่และเล็ก ลดหลั่นระดับกัน โดยไม่มีลวดลายแกะเซาะสลักเสลามากมายให้รกตา หรือยากต่อการทำความสะอาด

ในขณะเดียวกัน ในส่วนของสวน ก็เป็นแบบโปร่งๆ ที่ง่ายต่อการดูแลรักษา โดยทำทางเชื่อมถึงกันรอบตัวบ้าน พร้อมสอดแทรกผสมผสาน ประกอบกันทั้งน้ำพุ ธารน้ำล้น บ่อปลา สวนหิน และสวนป่าเลียนบรรยกาศธรรมชาติ ซึ่งต่างก็ช่วยสร้างชีวิตชีวา ให้กับบ้านเป็นอย่างดี


ศาลาพักผ่อน บ่อปลาและลานอเนกประสงค์ ออกแบบไว้ต่อเนื่องกัน พร้อมสร้างความสดชื่นด้วยธารน้ำล้นรอบๆ ศาลา.


รูปและเรื่อง ปรากฏอยู่ใน
นิตยสารบ้านในฝัน ปีที่ 27 ฉบับที่
134 มีนาคม - เมษายน 2548
(บทความ "แต่งหรูหราในแบบอบอุ่น" หน้า 32 - 33)Our Products | Highlights | FAQs | Contact Us | Tips For Your Sala | About Us

HOMESala-Tanum