About UsSala-Tanum
About UsAbout UsSala-TamunAbout Us
About Us

highlight
Our Products
Highlights
FAQs
Contact
Tips
About Us

ศาลา-ท่าน้ำ ในนิตยสารบ้านในฝัน ฉบับพิเศษ

ศาลา-ท่าน้ำ
นิตยสารบ้านในฝัน

รูปภาพทั้งหมด ปรากฏอยู่ในนิตยสาร บ้านในฝัน ฉบับพิเศษ

บ้านต่างแบบที่แนบชิดธรรมชาติ พิมพ์ครั้งแรกในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2542

เจ้าของบ้าน คือ คุณตาล - เตย - เต้ย
เจ้าของบ้าน นำศาลา 8 เหลี่ยมสีขาวรุ่น American Dream Special ตั้งเอาไว้บนพื้นที่ส่วนต่อเติมใหม่ เพื่อรองรับกิจกรรมในยามพักผ่อน รูปแบบของศาลาอเนกประสงค์นี้ ดูโปร่งโล่งเรียบง่าย เหมาะกับพื้นที่โดยรอบ.


Our Products | Highlights | FAQs | Contact Us | Tips For Your Sala | About Us

HOME



Sala-Tanum